Д-р Николай Бръзицов

Д-р Николай Бръзицов

Образование

1990г. – 1996г. Медицински Университет София

2002г. - 2007г. Придобита специалност – Вътрешни болести.

2014г.-2017г. Придобита специалност - Гастроентерология.

 

Професионален опит

1997г. - 2000г. 21 АПЗЗ Лекар ординатор в детско отделение

2000г. – 2004г. Общопрактикуващ лекар в гр. Банкя

2004г. - 2008г. СБАЛЛС - София – лекар ординатор

2008г. - 2016г. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - Клиника по спешни вътрешни болести – лекар ординатор

2016г. - 2018г. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - консултант към Хирургични клиники

2018г. - 2019г. УМБАЛСМ,,Н.И Пирогов”Отделение по Гастроентерология

2019г. - УСБАЛ „Онкология“ ЕАД гр.София – лекар ординатор

 

Допълнителна квалификация

Абдоминална ехография- I ниво

Абдоминална доплер ехография – II ниво

Гастроинтестинална ендоскопия – I ниво

Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II ниво

 

Други

Немски език В2

Английски език B1

Компютърна грамотност

Множество проведени квалификационни курсове в областта на гастроентерологията

нагоре