Д-р Мария Маламова

Д-р Мария Маламова

Д-р Мария Маламова завършва Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ – София, профил биология  през 2010 г. Завършва  Медицински университет – София, образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Медицина”, професионална квалификация „лекар” през 2016 г. 

Специализира в  УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София, Клиника по гинекология и СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, като придобива специалност 2022 г.  Към момента е част от екипа на УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София, акушер-гинеколог в Клиника по гинекология.

Членства в професионални и научни организации:

• Член на Български лекарски съюз

• Член на Българско дружество по акушерство и гинекология

• Член на International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG).

Редовен участник в международни и български конгерси, симпозиуми и семинари по акушерство и гинекология. Владее английски и испански.

нагоре