Д-р Лиляна Чечева

Д-р Лиляна Чечева

Д-р Лиляна Чечева завърша медицина в МУ – София през януари 2019г. След завършването си работи като терапевт в неотложен кабинет в МЦ Полимед.

От юни 2020г. е зачислена като лекар-специализант  и работи в Отделение по Образна диагностика на УСБАЛО.

Взима активно участие в 2-ра и 3-та конференция на Българското дружество по Образна диагностика на гърда /София, 2021г. и 2023г/, както и в 19-ти конгрес на Българска асоциация по Радиология /Пловдив, 2022г./.

 

Има  интереси към образна диагностика на гърда и към онкодиагностиката.

Член е на Българска асоциация по радиология, Европейска асоциация по радиология, Български лекарски съюз.

Владее английски език.

нагоре