Д-р Красимир Ангелов

Д-р Красимир Ангелов

Д-р Красимир Ангелов завършва висше образование през 1985г в Медицинска академия – гр. София.

Придобива последователно медицински специалности – Акушерство и гинекология и Онкология.

Професионалният му път в Националната онкологична болница започва през 1996 г., а от 2021г. до момента е – Завеждащ клиниката Гинекология към УСБАЛО - ЕАД София.


Притежава допълнителни специализации и сертификати в пълен обем на общата гинекология и онкология.
Има над 40 години хирургичен стаж и голям опит в оперативното лечение на доброкачествените и злокачествени гинекологични заболявания Утвърждава.високо квалифицирани и съвременни подходи при радикална и нерадикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция, радикална вулвектомия с ингвинофеморална лимфна дисекция, семпла вулвектомия, оперативни интервенции при овариален карцином с/без тазова лимфна дисекция и за доброкачествени овариални тумори, оперативни интервенции при доброкачествени гинекологични заболявания.

Има участия в научни публикации в български и чужди списани, както и участия в регионални и евроипейски научни форуми.

нагоре