Д-р Кирил Русинов

Д-р Кирил Русинов

Д-р Кирил Русинов завършва медицина с отличие в Тракийски Университет - Стара Загора през 2009г.

През 2010 г. работи в СБАЛ по Кардиология – гр.Ямбол и в Спешно отделение към МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ – гр. Сливен.

През 2011г. започва работа в Отделение по Образна диагностика в МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ - Стара Загора, като през 2013г. след конкурсен изпит е зачислен за редовен специализант. През 2015-2017г. продължава специализацията си в УСБАЛО – София, ЕАД.

През 2017г. придобива специалност „Образна диагностика“

Д-р Русинов има участия в национални конгреси по Радиология и по Ултразвук в медицината. С екипа на отделението е съавтор в научни статии в списания „Рентгенология и радиология“ и „Онкология“ на различни теми в областта на Образната диагностика на гърдата и Ехография на тестиси.

Професионалните му интереси са в областта на образната диагностика на гърдата, урорентгенологията, онкохематологията, жлъчно-чернодробна образна диагностика,  неврорентгенологията.

Д-р Русинов работи конвенционална рентгенова диагностика, ехография на гърда, периферни структури, коремни и тазови органи, компютърна томография /скенер/ и магнитно-резонансна томография.

Член е на Българската Асоциация по Радиология и на Европейската Асоциация по Радиология.

Владее английски език.

нагоре