Д-р Кирил Кунин

Д-р Кирил Кунин


Д-р Кунин успешно завърши специализацията по лъчелечение и успешно придоби специалност през 2023 г., като усвои методите на брахитерапия и перкутанно лъчелечение с фокус при простатен карцином, карциноми на маточната шийка, маточното тяло, злокачествени тумори на кожата и метаболитна терапия при щитовиден карцином.

Oбразование и специализации: 

 • ЧСОУ „Дрита“, София - 2011г
 • Магистър - лекар, Медицински университет - София - 2017г
 • Магистър „Здравен Мениджмънт“ - УНСС, София-  2021г
 • Специалност „Лъчелечение“ - 2023г                                   
 •  „Image Guided Radiotherapy and Chemotherapy in Gynaecological Cancer“ онлайн курс организиран от ЕSTRO - 2021
 •  „Virtual Regional Training Course on Advanced Treatment Planning Workflow: from Contouring to Plan Evaluation – Prostate and Lymph Nodes” онлайн курс организиран от IAEA - 2023

Членство:

 • Български Лекарски съюз (БЛС)
 • Гилдия на лъчетерапевтите в България
 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

Участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на УСБАЛО-ЕАД, София:

В УСБАЛО – София: Комитет «Лъчелечение», «Онкодерматология», «Онкогинекология»

Научни интереси:

 • Брахитерапия на простатна жлеза и гинекологични тумори
 • Лъчелечение при карцином на млечна жлеза
 • Лъчелечение при кожни тумори – базоцелуларен и плоскоклетъчен карцином, Меркел клетъчен карцином и малигнен меланом
 • Лъче-химиолечение при карциноми на маточната шийка и маточното тяло.

Съавтор в учебник за студенти по медицина и лекари „Онкология“ - 2020 под редакцията на доц. Наталия Чилингирова, съавтор в„Обща и клинична онкология 2022, том 1 и 2 под редакцията на проф. Панайот Куртев. Автор на доклади и публикувани резюмета, представени на български научни форуми.

нагоре