Д-р Калин Еников

Д-р Калин Еников

Д-р Калин Еников дипломира се от Медицински Университет ,гр.София – 2001г. Придобива специалност Хирургия през 2009г.  През 2012г. преминава сертификационен курс по Лапароскопска хирургия. В УСБАЛО „Проф Иван Черноземски” ЕАД, София работи от 2005г.  до момента, като хирург и асистент. Научни интереси в областта на колопроктологията. Участие в множество национални и международни форума с Онкологична насоченост.

нагоре