Д-р Йордан Симеонов

Д-р Йордан Симеонов

Д-р Йордан Симеонов- хирург

Д-р Йордан Симеонов е роден 1973 г. в гр. София. Завършва I-ва Английска езикова гимназия през 1990 г. и „Медицина“ през 1996 г. в Медицински Университет – София. Придобита специалност - Хирургия. 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Дългогодишен опит в хирургичното лечение на карцином на дебело и право черво, стомах, млечна жлеза, ретроперитонеални и тазови тумори и др. Извършва конвенционални и лапароскопски операции – резекции на колоректум, стомах, ретроперитонеални и други лимфни дисекции, хистеректомии и овариектомии, мастектомии и квадрантектомии, спленектомии, екстирпация на тумори на меките тъкани и др. Автор и съавтор е на публикации в български и международни специализирани издания. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1996-1997 г. – IV Хирургична клиника на МБАЛСМ „Н.И Пирогов“ при Проф. Г. Златарски 

2000-2003 г. – Клиника по Гръдна хирургия на УСБАЛ по Онкология при Проф. Ив.Гаврилов

От 2004 г. – Клиника по Обща и коремна хирургия на УСБАЛ по Онкология под ръководството на  Проф. В. Димитров,  Проф. П. Куртев и Доц. Джонгов

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2003 г. – Специализация по онкохирургия в Национален Онкологичен Институт  - Будапеща, Унгария при проф. И. Кьовеш
2009 г. – „Съвременно хирургично лечение на колоректален карцином” (УСБАЛ по Онкология – гр. София)
2013 г. – „Лапароскопска хирургия” (Aesculap Academy)

2016 г. – „Медицинско право”
2018 г. – „Лапароскопска колопроктология” (Линц, Австрия)

ЧЛЕНСТВО

Български Лекарски Съюз (БЛС)

Българско Хирургично Дружество (БХД)

Клуб „Млад онколог“

Европейска асоциация по онкология – ESMO

High Tech Surgery Club (international club)

2016-2018 г. – Участие в международен проект ERASMUS+ (HORIZON 2020)

нагоре