Д-р Ина Филипова, д.м.

Д-р Ина Филипова, д.м.

Д-р Ина Филипова, д.м. е родена през 1984г. в София. Завършва Медицина през 2008 г в Медицински университет София. След придобиването на специалност Акушерство и Гинекология през 2013 г. е назначена като редовен докторант  към Клиниката по Гинекология към УСБАЛО и успешно придобива образователна и научна степен „ доктор“ на тема „Факторът пациент при злокачествени заболявания на яйчника”. От 2016г до 2019г работи в Клиниката по гинекология в УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен, а също така и като хонорован преподавател към Медицински университет - Плевен.  От 2021 г. е част от екипа на Клиника по гинекология, УСБАЛО- ЕАД. Професионалните и научните й интереси са насочени към диагностиката и лечението на oнкогинекологични заболявания, а също така и минимално инвазивната хирургия. Извършва колпоскопия, ултразвук и съответните интервенции при гинекологични (онкологични и неонкологични) заболявания. Има над 20 научни публикации и редовни участия в научни форуми и конгреси.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Курс по колпоскопия САГБАЛ “Майчин дом“ -София

Курс по хистероскопия САГБАЛ “Майчин дом“ -София

Курс по лапароскопия САГБАЛ “Майчин дом“ -София

Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по акушерство и гинекология, Българска асоциация по онкогинекология.

ЕЗИЦИ: Английски, Руски, Испански, Немски

нагоре