Д-р Живко Цаков

Д-р Живко Цаков

Образование: 1989г МУ София

1996г придобита специалност по Вътрешни болести

2000г придобита специалност по Гастроентерология

Квалификации: Сертификат за абдоминална ехография I и II ниво

Сертификат за гастроинтестинална ендоскопия I и II ниво

1998-2000г специализация в УМБАЛ „ Ц. Йоанна“ –Клиника по гастроентерология.

Множество проведени квалификационни курсове

Участие във форуми в областта на гастроентерологията в страната и чужбина.

нагоре