Д-р Елка Ангелова

Д-р Елка Ангелова

Д-р Елка Ангелова завършва Висше медицинско образование  в МУ-София през 1992. Придобива специалност по Хирургия през 1997г. и специалност по Онкология през 2000г.  През 1992г започва работа като ординатор към Хирургично отделение, Общинска болница гр.Оряхово. От 1998г е член на екипа на Клиника по Обща и Коремна хирургия на УСБАЛО „ Проф Иван Черноземски” ЕАД, София. като Научен сътрудник II ст. от 1999г,  Научен сътрудник I ст от 2007г и главен асистент от 2011г. От От 2011 г. до 2018г. е назначена като  Началник Операционно отделение в лечебното заведение.Член на Български Лекарски Съюз (БЛС);Българско Хирургично Дружество (БХД); Българскo Онкологично Дружество.

Научни интереси в областта Колопроктология; локално авансирали тумори; тазова хирургия; мултивисцерални резекции; съдови реконструкции; покриване на големи тъканни дефекти (свободна пластика и пластика по съседство); решения за деривации- фекална, уринарна; жлъчно-чернодробна хирургия; стомашна хирургия; дисекционна хирургия; онкогинекология; мезенхимални тумори; редки онкологични заболявания, невро ендокринни тумори; генетика на туморите и др.

Публикации в български и международни издания, както и участия в национални и международни конгреси.

Участие в проекти на онкологична тематика.

нагоре