Д-р Елена Меламед

Д-р Елена Меламед


Д-р Манова-Меламед е специалист по перкутанно лъчеление при гинекологични тумори, карцином на гърдата и повторно лъчеление във вече облъчван обем. Нейните задълбочени интереси и умения при тези локализации я правят ценен консултант при вземане на решения на онкологичните комисии в болницата и последващото лечение на болните.

Oбразование: 

  • ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив - 2005г.
  • Магистър - лекар, Медицински университет - Пловдив- 2011г.
  • Специализант към Клиниката по лъчелечение на УСБАЛО-ЕАД  - от 2011г. до 2016г.      
  • Специалност „Лъчелечение“  - 2017г.

Специализации:

  • 10.2014г „Evidence Based Radiation Oncology“ курс организиран от ЕSTRO

Членство:

  • Български Лекарски съюз (БЛС)
  • Гилдия на лъчетерапевтите в България
  • Клуб млад онколог
  • Българската асоциация по онкогинекология (БАОГ)
  • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

Участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на УСБАЛО-ЕАД, София:

В УСБАЛО – София: Комитет «Лъчелечение», «Онкогинекология», «Млечна жлеза»

Научни интереси:

Лъчелечение при карцином на млечна жлеза; Лъчелечение при гинекологични тумори; Лъчелечение в областта на онкоурологията; Радиохирургия при първични и вторични малигнени заболявания

Автор на публикации, доклади и публикувани резюмета, представени на български и чуждестранни научни форуми и списания.Част от авторския колектив на „Обща и клинична онкология 2022“, Том 2, Под ред. на П. Куртев.

нагоре