Д-р Габриела Радева

Д-р Габриела Радева

 

Д-р Радева е в края на специализацията по лъчелечение, като проявява задълбочен интерес и усвои умения в методите на брахитерапията и при прилагане на сложни техники в перкутанното лъчелечение. Предстои явяване на държавен изпит по специалността през декември 2023 г.

OБРАЗОВАНИЕ:

2008-2012г.  – Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе

2012-2018г. –  Медицински университет София, магистър медицина

2019-2022г. – лекар-специализант в Отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, гр. София

2022-2023г. – лекар-специализант в Клиника по лъчелечение, УСБАЛ по онкология, гр. София

Посещава ESTRO курсове за повишаване на квалифинацията (Course on Image Guided Radiotherapy for Cervical Cancer: A Focus on Brachytherapy, Novi Sad, Serbia; Course on Basic Clinical Radiobiology, Porto, Portugal). Автор и участник в национални и чуждестранни научни форуми и конгреси, съавтор на публикации в международно признати списания. Част от авторския колектив на  „Ръководство по Лъчелчение за суденти по медицина“, Дема Прес, 2021г.

Член на Български лекарски съюз, Гилдията на лъчетерапевтите в България, Европейска асоциация по лъчелчение (ESTRO), Клуб „Млад Онколог“

Интерес в областта на тумори на глава и шия; рак на гърдата; интракавитарна, интравагинална и интерстициална брахтитерапия при гинекологични тумори и рак на простатната жлеза.

нагоре