Д-р Габриела Алексов

Д-р Габриела Алексов

д-р Габриела Алексов завършва висше медицинско образование през 2010 г. в Медицински Университет Плевен.

Веднага след завършването на МУ започва работа в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, гр. София, където специализира образна диагностика и работи като асистент в отделението.

Придобива специалност „Образна диагностика“ през декември 2015г в УСБАЛ по Онкология в София, като и в настоящия момент работи в същата болница.

д-р Габриела Алексов владее всички конвенционални и специализирани методики в областта. - конвенционален рентгенов апарат, ехограф, мамограф, компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс;

Професионални интереси на д-р Алексов са ориентирани към онкодиагностиката и диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

Д-р Габриела Алексов е автор и съавтор на публикации в редица списания в страната и чужбина, участва в научни съобщения и постерни сесии на национални и международни конференции (между които Balkan Congress of Radiology,European Congress of Radiology,Vienna,Austria, Национален конгрес на Българската асоциация по радиология и др.).Участвала е в програмите и множество курсoве, организирани от Европейското училище по радиология (ESOR), между които Abdominal Imaging"European School of Radiology /ESOR/, Септември 2015, Пловдив, България, "Body Ocologic Imaging"European School of Radiology /ESOR/, October 2016, Thessaloniki, Greece,Europian School of Interventional Radiology ESIR 2012-Basic Vascular Course,Sofia и др.

Член е на Българската Асоциация по Радиология (БАР), Българския Лекарски Съюз (БЛС),  Европейската Асоциация по Радиология (ESR), Европейската асоциация по Образна диагностика на гърдата. (EUSOBI).

Владее английски, руски и сръбски език.

нагоре