Д-р Веселин Любомиров

Д-р Веселин Любомиров

 

Д-р Любомиров е специалист по лъчелечение с клинична насоченост към едновременното лъче-химиолечение при тумори в областта на главата и шията и храносмилателния тракт. Проявява онкологична грижа и съпричастност при болните в хода на курса на перкутанно лъчеление.

нагоре