Д-р Венелин Георгиев, д.м.

Д-р Венелин Георгиев, д.м.

Д-р Венелин Георгиев, д.м. е роден в София. Средното си образование завършва в Националната Природо – Математическа Гимназия „Акад. Л. Чакалов“ с профил „Биология“ през 1998 г. Завършва „Медицина“ в МУ – София през 2004 г. Започва да специализира „Хирургия“ в най-голямата спешна болница в България УМБАЛСМ „Пирогов“. Продължава и завършва специализацията си в УСБАЛО – София, бивш Национален Онкологичен Център. Специалност по „Хирургия“ придобива през 2010 г. След спечелен конкурс през 2008 г. е назначен за научен сътрудник III-та степен, в последствие асистент, в Клиника по Обща и Коремна Хирургия на УСБАЛО – София. В най-голямата и стара онкологична болница в страната д-р В. Георгиев работи под ръководството и се учи от едни от най-големите специалисти в онкохирургията: проф. д-р Валентин Димитров, д.м., д.м.н.; проф. д-р Панайот Куртев;  д.м. и доц. д-р Лъчезар Джонгов, д.м. През 2020 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност „Онкология“ след защита на дисертационен труд на тема „Подобряване на възможностите за интраоперативно стадиране при колоректален карцином“ с научни ръководители проф. д-р Елена Пиперкова, д.м., д.м.н. и проф. д-р Панайот Куртев, д.м. Научните интереси на д-р В. Георгиев са в областта на съвременните и иновативни подходи за интраоперативно стадиране при онкологично болни, детекция и биопсия на сентинелни лимфни възли, прецизиране на обема на радикалните и лимитирани лимфни дисекции. Като специалист от практиката д-р В. Георгиев работи дълги години ежедневно с пациенти с онкологични заболявания в най-големия онкологичен център в страната – УСБАЛО – София, като част от мултидисциплинарен екип предлагащ комплексна диагностика и лечение съгласно актуалните световни гайдлайни в онкологията.

нагоре