Д-р Боряна Генова

Д-р Боряна Генова


Д-р Генова е водещ специалист при провеждане на брахитерапия за простатен карцином по проблемите, на който е докторант към Клиниката. Специалист по интракавитарна и интравагинална брахитерапия при карциноми на маточната шийка, на маточното тяло, въвежда специални техники за брахитерапия при кожни тумори и е консултант за провеждане на метаболитна терапия с радиоактивен йод при щитовиден карцином.

OБРАЗОВАНИЕ: 

 • Гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров” гр. Шумен – 2005 г.
 • Магистър - лекар, Медицински университет - София – 2011 г.
 • Специализант към Клиниката по лъчелечение на УСБАЛО-ЕАД  - от 2011 г. до 2016 г.      
 • Специалност „Лъчелечение“  - 2017 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

 • ESTRO Evidence Based Radiotherapy в Русия
 • Prime Oncology на тема Белодробен карцином в Испания.
 • Едноседмично обучение на тема Магнитно-резонансна томография в Университетска болница, Тюбинген, Германия.
 • Курс по радиобиология в Москва, организиран от МААЕ.
 • Курс за образно асистирано лъчелечение при гинекологични тумори с фокус върху интракавитарната брахитерапия в Клуж, Румъния.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

 • В курс за СДО за придобиване на специалност „Лъчелечение”
 • В курс за СДО за придобиване на специалност „Медицинска радиологична физика“.

ЧЛЕНСТВО В СЪВЕТИ И ОРГАНИЗАЦИИ:

 • Български Лекарски съюз (БЛС)
 • Гилдия на лъчетерапевтите в България
 • Клуб млад онколог
 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИ КОМИТЕТИ

В УСБАЛО – София:

Комитет «Лъчелечение», «Онкоурология», «Млечна жлеза», «Онкогинекология».

 

ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕС:

Лъчелечение лъчелечение в областта на онкоурологията, гинекологични тумори, тумори на млечната жлеза, щитовидната жлеза и кожата. Работи в областта на брахитерапията, както и перкутанното лъчелечение при всички тези локализации.

Автор е на публикации и участник в научни форуми и колегиуми на теми брахитерапия при простатен карцином, карцином на щитовидната жлеза, лъчелечение при гинекологични и кожни тумори.

нагоре