Д-р Борис Цингилев

Д-р Борис Цингилев

Д-р Борис Димитров Цингилев завършва Немска Езикова Гимназия в град София. Дипломира се като лекар през 1995г. в МУ- София. През 2002 г. придобива специалност по урология, а през 2007-специалност по онкология. Трудовият си стаж започва през 1996г. кото лекар в урологичното отделение на НОЦ. 1997-2001г. специализира урология в Клиниката по урология на УМБАЛСМ Пирогов, след което е лекар към клиниката по урология на УСБАЛО. От юли 2023 е началник на същата клиника.
Провел е множество курсове за специализация и повишаване на квалификацията в редица Европейски държави
Автор е на публикации и участник в научни форуми и колегиуми в областта на урологията и онкоурологията. Член е на Българското урологично дружество , както и на Европейската асоциация по урология(EAU).

нагоре