Д-р Божидар Томов, д.м.

Д-р Божидар Томов, д.м.

1998 г. МУ София

2000-2015 г. Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” София, както и лекар-асистент към Катедра по Вътрешни болести на МУ София.

2007 г. придобива специалност по Вътрешни болести.

2009 г придобива специалност по Гастроентерология.

2015-2021 г. Началнк отделение по гастроентерология към УМБАЛ “Св.Анна” София и лекар-асистент към Катедра Обща медицина на МУ София.

През 2016 г. придобива образователна и научна степен доктор по медицина в областта на гастроентерологията.

От юни 2021 г. е началник на Отделение по гастроентерология към УСБАЛО гр. София.

Квалификации

· Притежава сертификати за абдоминална ехография I, II и III ниво на компетентност.

· Сертификати за гастоинтестинална ендоскопия I и II ниво.

· Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури;

· Доплерова абдоминална ехография;

· Интервенционална абдоминална ехография;

· Ендоскопия на горен и долен гастроинтестинален тракт;

· Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия;

нагоре