Д-р Ангелина Карамфилова

Д-р Ангелина Карамфилова

Образование

Завършва Медицински университет София през 2013 г. Своята специалност Обща и клинична патология придобива през 2020 г. след специализация в УМБАЛ Александровска.

Квалификации

  • Специализация: Дерматопатология към Университетска многопрофилна болница Маастрихт, Холандия;
  • Професионално обучение по гинекологична патология и по патология на щитовидната жлеза към Европейско училище по патология;
  • Диагностичен семинар по Дерматопатология към Българско дружество по патология Пловдив;
  • Професионално обучение по патология на отделителната система и мъжка полова система;
  • Клиничен семинарен курс по патология на тема: Патология на гастро-интестинален тракт, гинекологична цитология, гинекологична патология, цитология на бял дроб, белодробна патология, Залцбург.

Биография

От 2015 г. до 2020 г. д-р Карамфилова практикува в Клиника по Обща и клинична патология към УМБАЛ Александровска. От 2020 г. работи в УСБАЛ по Онкология ЕАД.

нагоре