Доц. д-р Свитлана Бачурска, д.м.

Доц. д-р Свитлана Бачурска, д.м.

ОБРАЗОВАНИЕ

2005 г. Магистър по медицина, Медицински университет, Пловдив;

2012 г. Магистър по финансов мениджмънт, Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»;

2016 г. Специалист по Обща и клинична патология, Медицински университет, Пловдив;

2017 г. ОНС «Доктор» по медицина, Медицински университет, Пловдив;

ТРУДОВ СТАЖ

2007 - 2011 – «Пфайзер», Медицински представител;

2011 - 2018 – Медицински университет в Пловдив, асистент;

2012 - 2016 – УМБАЛ «Свети Георги», Пловдив, специализант по Обща и клинична патология;

2016  - 2017 – МБАЛ Асеновград, Отделение по патология, Началник отделение;

2017 – 2019 – КОЦ-Пловдив, Отделение по патология, Началник отделение;

2018 - 2019 - Медицински университет, Пловдив, главен асистент;

2019 до момента  - УСБАЛО-София, Клиника по патология, Началник клиника;

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 1. Специализация по „Уропатология” под ръководството на проф. Дж. Епстейн в болница "Джонс Хопкинс", Балтимор, САЩ, юни-юли 2013 г.
 2. Специализация по „Уропатология” под ръководство на проф. П. Мазал в Университетската болница "АКХ", Виена, Австрия, декември 2016 г.
 3. Специализация по „Дерматопатология” под ръководство на проф. Б. Лузар в Катедра по Патология, Медицински университет, Любляна, Словения, януари 2019 г.

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ И КУРСОВЕ

 1. Семинар по патология на Кливланд Клиник и Американо-австрийска Фондация, Залцбург, Австрия, май 2013 г.
 2. Семинар по приложна имунохистохимията, ИБИР, БАН, София, юни 2014 г.
 3. Семинар по Клинични проучвания,  Американо-австрийска Фондация, Залцбург, Австрия, април  2015 г.
 4. Семинар по Клинични методи, Американо-австрийска Фондация, Залцбург, Австрия, юли  2017 г.
 5. Курс по Основи на диагностичната патология на гърда, Винсент - Академия по Патология, Линц, Австрия, ноември 2017 г.
 6. Курс по Диагностична патология на мекотъканни тумори, Винсент - Академия по Патология, Линц, Австрия, април 2018 г.
 7. Курс по гинекологична патология, Винсент - Академия по Патология, Линц, Австрия, юни 2018 г.
 8. Курс по дерматопатология, Медицински университет, Будапеща, Унгария, юни 2018 г.

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

 1. Стипендия на Българския лекарски съюз за специализанти и докторанти за 2014 г.
 2. ACP Награда за журнализъм, Асоциация на Клинични патолози на Великобритания, 2016 г,
 3. Грамота на Българския лекарски съюз в категория „Ти си нашето бъдеще” за 2017 г.
нагоре