Доц. д-р Петя Костова, д.м.

Доц. д-р Петя Костова, д.м.

Доц. Петя Костова, д.м. завършва медицина през 1983 г. в Медицински университет, София. Започва работа през 1984 г. като ординатор в АГО, Районна болница, гр. Оряхово, а от 1987 г. последователно е научен сътрудник III-I ст., в секция „Профилактика и ранна диагностика на туморите“ и асистент в Гинекологична клиника, УСБАЛ по Онкология - София. През 2002 г. защитава докторат на тема: “Организация, качествен контрол и ефективност на цервикалния скрининг в България” и получава научна степен “Доктор”. През 2012 г. след конкурс заема академичната длъжност „Доцент“. Има три придобити специалности: по акушерство и гинекология (1989), социална медицина (1991) и онкология (1997).

Научните и интереси и практическата насоченост на работата и са в областта на колпоскопията, диагностиката и лечението на преканцерозите и раковите заболявания на женските полови органи, скрининга за рак на маточната шийка.

Автор и съавтор в 19 монографии и над 90 публикации (от тях 17 в международна периодика) с 80 цитирания в международни издания и 37 в български. Има IF от публикации-общ 18.06, индивидуален-4.486 и от цитирания-общ 105.375, индивидуален-23.944.

Доц. Костова има участие в следните научни проекти: EUROCHIP II; “Спри и се прегледай”; Проучване на диагностичната стойност на РНК базиран HPV тест; EUROCHIIP-III и Проект на ФНИ „Системно биологично идентифициране на сигнални пътища“Също така взема участие в три клинични проучвания като главен изследовател и ко-изследовател.

Основните специализации на доц. Костова са:* Цитодиагностика-Лаборатория по цитопатология, Гилфорд, Англия, *Клинична онкология - Национален Раков Център, Токио, Япония, *Колпоскопия, Европейско училище по онкология, Будапеща, Унгария, *Офисни гинекологични процедури (EUROGIN), Париж, Франция, *индивидуално обучение (цервикален скрининг, колпоскопия),St Mary’s Hospital, Манчестър, Великобритания, *Курс по колпоскопия за напреднали, The Whittington Hospital, NHS trust, London, UK, *Курс за координатори на клинични проучвания, София, България

Членува в следните български и международни научни организации: Българско дружество по АГ; Българска национална асоциация по онкология; Българска асоциация по онкологична гинекология; International Gynecological Cancer Society (IGCS) · European Cervical Cancer Association (ЕССА)

нагоре