Доц. д-р Кирил Попов, д.м.

Доц. д-р Кирил Попов, д.м.

Образование:
1977 г. Средно образование, I ЕСПУ – София, златен медал
1983 г. Висшо медицинско образование – МА, София, златен медал
1987 г.Дисертация на тема: „Възрастовите промени на слуха при различни условия на средата в нашата страна”.
1990 г. Специалност „Оториноларингология”
1996 г. Специализация в Белградския институт по ушни, носни и гърлени болести и максилофациална хирургия
1997 г. Специализация в Залцбург по оториноларингология по линия на „Отворено общество”.
2005 г. Специализация в Университетската клиника по оториноларингология – Ираклион, Гърция.
2006-2007 г. Курсове по аудиология, бронхоезофагология и фониатрия в Катедрата по УНГБ, София.
2009 г. Специализация в Университетската клиника по оториноларингология Тюбинген, Германия.
2014 г. Специализация в Университетската клиника по оториноларингология Щутгарт, Германия.

Кариера:
1983 – Ординатор във II Вътрешно отделение, Окръжна болница, Толбухин.
1984 – Редовен аспирант по геронтооториноларингология н НИЕГ, София
1987 - Научен сътрудник II ст.
1991 – Научен сътрудник I ст. В Катедрата по УНГБ, София
2007 – Началник на Отделение по УНГБ в СБАЛО-ЕАД, София
2014 - Доцент
От 2016 - Началник на Клиника по УНГБ в УСБАЛО-ЕАД, София

Педагогически опит:
1988 – 2007 студенти по медицина, стоматология и специализанти в Катедрата по УНГБ.
2005 Лектор по програма „Сократес” , Ираклион, Гърция.

2005 Учебна програма за студенти и специализанти в Катедрата по УНГБ
2009- 2010 лектор на Асоциацията на българските оториноларинголози.
2012-2015 студенти по логопедия от СУ”Св.Климент Охридски”

Научна дейност:
50 научни публикации
2 монография
62 участия с доклади и съобщения в наши и международни конгреси и конференции
2 рационализация
Владеене на чужди езици:
Английски и руски – писмено и говоримо.
Членство в научни дружества:
Българско дружество по оториноларингология и хирургия на глава и шия. .
Атланто-Евро-Средиземноморска Академия на Медицинските науки
Редакционен борд на Международен Бюлетин по Оториноларингология
Българско дружество по геронтология и гериатрия.

нагоре