Доц. д-р Ася Консулова

Доц. д-р Ася Консулова

Доц. д-р Ася Консулова е родена в София, но професионалната си кариера започва във Варна. Завършила е Първа Езикова гимназия в град Варна с профил Английски и френски език.

Медицинско образование и диплома

  1. Практическа специализация през последната шеста година на обучение по Медицина провежда в Дрезден, Германия в Градска Университетска болница.
  2. Диплома по Медицина от Медицински Университет – Варна, със специалност по Вътрешни болести и Медицинска онкология.
  3. Диплома по Онкология от Колежа на Европейското училище по онкология (European School of Oncology College, ESCO)
  4. PhD научна степен по научна специалност Онкология, доц. Консулова защитава към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна с Дисертационен труд по медицинска онкология на тема: „Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен  карцином.
  5. Академична длъжност Доцент по медицина към Университет „Проф. Д-р Асен Златаров – Бургас и УСБАЛО Проф. Иван Черноземски, София.

От 2019 работи в Отделение Медицинска онкология към Комплексен Онкологичен център – Бургас, а от м.05.2022 е ръководител Клиника Медицинска онкология към УСБАЛО Проф. Иван Черноземски, София.

Професионалната си квалификация по Онкология доц. д-р Консулова развива през годините в сертифицирани онкологични центрове като Институт Жул Борде, Брюксел, Белгия (https://www.bordet.be/en) със стипендия на Европейския Съюз и специализира Медицинска онкология в Брюкселския Свободен Университет (https://www.ulb.be/) . Тя е стипендиант на CECOG в AKH – Виена, Австрия (https://www.akhwien.at/) , след което със стипендия на Европейското училище по Онкология специализира в Клиничен Онкологичен център Шампалимо, Лисабон, Португалия (https://www.fchampalimaud.org/champalimaud-clinical-centre) .

Освен годините обучения в онкологични центрове на световно ниво, тя е и гост лектор на български и международни форуми, най-вече свързани с карцином на гърда, овариален карцином и невроендокринни тумори. Носител е и на няколко престижни награди, вкл. МОРЕ – Дарзалас за 2016 за значим принос в Българската Клинична онкология, Лекар, на който българите вярват за 2021 и 2023, образователен грант на Колежа на Европейското училище по онкология - ESCO. От 2023 доц. Кoнсулова е и сертифициран одитор към одитор към най-голяма организация, провеждаща сертификация и акредитация на онкологични центрове, OECI - Organization of the European Cance Institutes (https://oeci.eu/).

Доц. д-р Консулова е член на ESMO, ECO, AACR и ASCO. Основател и член на борда на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ); ръководител клъстерен сектор Всеобхватни центрове, мрежова свързаност, иновации, както и на онкологично общество - България. Тя е национален координатор на Европейската Инициатива за качествено лечение на пациенти с белодробен карцином (EIQMLCC) и Европейската мрежа за лечение на тийнейджъри и млади хора с карциномни болести (ENTYAC). Председател на сдружение Жените в онкологията – България и създател на сдружение Онкологично общество – България. Те е в основата на различни инициативи като Онкохелп в КОЦ – Бургас за продължаващо обучение на пациенти с онкологични болести и техни близки и онлайн обучения за продължаващо медицинско обучение по онкология.

Автор е на множество научни съобщения на международни конгреси и на над 100 публикации, повечето от които в реферирани международни списания. Участва в редакционния екип на международни списания като FrontiersinOncology в разделите за Карцином на гърда и гинекологични тумори както и на български реферирани издания. От 2020 е посланик на Европейското училище по онкология (ESO Ambassador) за България и от 2024 е Член на Академичния факултет на Европейското училище.

Доц. д-р Ася Консулова е ръководител на специализация на трима специализанти към момента, както и на двама докторанти от областта на Онкология, направление Медицина в Бългaрия и e Ръководител на докторант и член на научния комитет като Associate Graduate Faculty Membership in the Graduate Department of Nursing Science, Университет Торонто, Канада.

Новини

нагоре