Лаборатория по трансфузионна хематология

Лаборатория по трансфузионна хематология

Всички дейности в лабораторията са в съответствие със закона за кръвта, кръводаряването и кръвопрелитието

Медицински стандарт "трансфузионна хематология" и изискването на Съвета на Европа за добри лабораторни практики

Разполага със съвременна апаратура и международни утвърдени лбораторни методи с висока степен на чувствителност и специфичност

Системи от вътрешен и външен контрол за гаранция на качеството на лабораторните изследвания

Лабораторната информационна система дава възможност за извършване на справки за предходни изследвания

Лабораторията има договор с НЗОК

нагоре