Консултативно диагностичен блок

КДБ


Консултативно-диагностичен блок КДБ

 • Регистратура 
 • Приемно-консултативни кабинети към Клиники /Отделения
  • Клиника по Обща и Коремна хирургия
  • Клиника по Гинекология
  • Клиника по Урология
  • Клиника по Онкодерматология
  • Клиника по Медицинска онкология
  • Клиника по Лъчелечение
  • Клиника по УНГ
  • Клиника по Гръдна хирургия
  • ОАИЛ
  • Отделение по Гастроентерология
 • Алергологичен кабинет 
 • Кабинет за функционална диагностика на сърдечно-съдови заболявания
 • Кабинет за функционална диагностика на белодробни заболявания
 • Кабинет вътрешни болести
 • Бронхологичен кабинет
 • Кабинет Медицинска психология
 • Асептична превързочна
 • Септична превързочна
нагоре