Развитие на академичния състав - Архив

Архив

11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р НАТАЛИЯ ПЕТЕВА ЧИЛИНГИРОВА
Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Наталия Петева Чилингирова – Клиника по химиотерапия към СБАЛ по онкология-ЕАД за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” ,по научната специалност...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ИРИНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Ирина Иванова Трифонова – Клиника по химиотерапия към СБАЛ по онкология-ЕАД за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” ,по научната специалност...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ВИОЛЕТКА МАРИНОВА ВЕНКОВА
Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Виолетка Маринова Венкова – Клиника по химиотерапия към СБАЛ по онкология-ЕАД за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” ,по научнат...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Веселин Димитров Гаврилов - Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение към СБАЛ ...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за заемане на академичната длъж¬ност „доцент” - д-р Надя Димитрова, дм
Конкурс за заемане на академичната длъж­ност „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“ по научната специалност „Онкология“ (шифър 03.01.46), обявен в ДВ бр.31/28.04.2015 г., за ну...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „доцент” за нуждите на „Национален раков регистър”
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «доцент», в Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спорт»; Пр...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за "професор" по "Онкология" - доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм
доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм Конкурс за акадимичната длъжност „професор” за нуждите на „Клиника по нуклеарна медицина” при СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ бр. 35/15.05.2015г. Област ...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за "професор" по "Онкология" - доц. д-р Елена Димитрова Александрова,дмн
Доц. д-р Елена Димитрова Александрова, дмн Конкурс за акадимичната длъжност „професор” за нуждите на „Отделение по мамология и реконструктивна хирургия” към „Торакална клиника” при СБАЛ по Онкология-ЕАД,...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Процедура по защита на дисертационен труд на д-р Кирил Георгиев Киров
Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Кирил Георгиев Киров от СБАЛОЗ ”Д-р М. Марков” ЕООД–Варна, за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” ,по научната специалност...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „професор” за нуждите на „Клиника по нуклеарна медицина”
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ-ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «професор», в Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спорт», Пр...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „професор” по „Онкология”
Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «професор», в Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спорт», Пр...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „доцент” по „Онкология” - д-р Иглика Спасова Михайлова, дм
д-р Иглика Спасова Михайлова, дм Конкурс за заемане на академичната длъж­ност „доцент ” в област на висше образование 7. „Здравеопаз...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „професор” по „Онкология” - Доц. Георги Кобаков
Доц. Георги Леонидов Кобаков Конкурс за „професор” за нуждите на Отделение по онкохирургия на СБАЛОЗ "Д-р М.Марков"ЕООД, гр. Варна, обявен в ДВ 62 от 29.07.2014 г: Област на висше образование: 7. Здравеопазв...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „професор“ по „Онкология” - Доц. Красимир Нейков
доц. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм Конкурс за „професор” за нуждите на Клиника по урология на "СБАЛ по онкология" - ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 28 от 28.03.2014 г Област на висше образование: 7. Здравеопа...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „професор” по „Онкология” - Доц. Маринова
Доц. д-р Лена Петкова Маринова- Брайнова, дмн Конкурс за „професор” за нуждите на отделение по Лъчелечение на СБАЛОЗ  Д-р М. Марков ,гр. Варна, обявен в ДВ 28 от 28.03.2014 г:  Обл...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
д-р Кирил Георгиев Попов, дм
Конкурс за „Доцент” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46 за нуждите на Отделение „ УНГ” към СБАЛО-ЕАД обявен в Държавен вестник бр.72 от 16.08.2013 г. и в сайта на СБАЛО-ЕА...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
доц. д-р Елена Димитрова Александрова, д.м.н.
Провеждане на процедура по защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор на медицинските науки” на доц.  д-р  Елена  Димитрова Александрова, д.м.н.  от Торакалн...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Процедура на дисертационен труд на д-р Маргарита Стоянова Таушанова
Провеждане на процедура по защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на д-р  Маргарита Стоянова Таушанова от Кл...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „доцент” по „Онкология” - д-р Джонгов
д-р Лъчезар Цветков Джонгов дм Конкурс за „доцент” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в /...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „професор” по „Онкология” - Доц. Тимчева
Доц. д-р Константа Велинова Тимчева, дм Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 36 от...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за "професор" по "Онкология" - доц. Куртева
Доц. д-р Галина Петрова Куртева, дм Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 36 16.04.2013г. Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Профес...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „професор” по „Онкология” - Доц. Първанова
Доц. д-р Веселина Методиева Първанова, дм Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 36 ...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
доц. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм
Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ №36 от 16.04.2013 г Област на висше ...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Процедура на дисертационен труд на д-р Зинаида Анатоли Гаранина
Провеждане процедура за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на д-р  Зинаида Анатоли Гаранина от Торакална клиника при СБАЛО-ЕАД научна специалност „Онкология”с шифър 03.01.46...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Доц. д-р Панайот Фотев Куртев, дм
Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 29 от 22.03.2013 г Област на висше...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Доц. д-р Галина Борисова Чакалова, дм
Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 29 от 22.03.2013 г Област на висше...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Доц. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм
Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 29 от 22.03.2013 г Област на висше...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Процедура на дисертационен труд на д-р Надя Емилова Димитрова
д-р  Надя Емилова Димитрова от Национален раков р...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Процедура на дисертационен труд на Иглика Спасова Михайлова
Д-р Иглика Спасова Михайлова от Клиника по лъчелечение при СБАЛО-ЕАД   провеждане на процедура за защита на дисертационен труд...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „доцент” по „Онкология” - Д-р М.Николов
д-р Манаси Николов, дм /Д.В. бр. 67/ 30.08.2011 г./ - Област на висше ...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „доцент” по „Онкология” - Д-р Кр.Киров
д-р Красимир Киров, дм /Д.В. бр. 67/ 30.08.2011 г./ - Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спо...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
07.06.2018
Четвъртък
Развитие на академичния състав
  ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ДИМЧО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, ...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ИВА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ИВА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология”, Област на ви...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „доцент” за нуждите на Клиника по медицинска онкология
Конкурс за „доцент” в Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ЛИДИЯ ИВАНОВА ЧАВДАРОВА-ИВАНОВА
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ЛИДИЯ ИВАНОВА ЧАВДАРОВА-ИВАНОВА за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология”, Об...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ИВО ЛЮДМИЛОВ ГЕРГОВ
Провеждане на процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Иво Людмилов Гергов за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.0...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за акадимичната длъжност «професор» за нуждите на Лаборатория по микробиология на СБАЛ по онкология-ЕАД - ДОЦ. Д-Р СТЕФАНА ДОНЕВА СЪБЧЕВА, ДМ
Конкурс за акадимичната длъжност «професор» за нуждите на Лаборатория по микробиология на СБАЛ по онкология-ЕАД (ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г.):   Област на висше образование: 7....

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „доцент” по „Онкология” - д-р Зинаида Анатоли Гаранина, дм
Конкурс за „доцент” в Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”,  по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46 (обявен в ДВ, бр. 31 /19.04.2016 г.)  ...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ВАЛЕРИ МОИС МЕЛАМЕД
Провеждане на процедура за защита на дисертационен труд на д-р Валери Моис Меламед за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46; ...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „професор” по „Онкология” - доц. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм
доц. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм Конкурс за акадимичната длъжност «професор» за нуждите на Клиника по Гръдна хирургия към Торакална клиника при СБАЛ по онкология-ЕАД, (ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г.)...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
Конкурс за „професор” по „Онкология” - Доц. Михайлова
  Конкурс за акадимичната длъжност «професор» за нуждите на Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по онкология-ЕАД, (ДВ, бр.25 /26.03.2019 г.)   Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спор...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НАД-Р ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на ви...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р СПАРТАК СТОЯНОВ ВЪЛЕВ
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НАД-Р СПАРТАК СТОЯНОВ ВЪЛЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на висше...

Цялата обява »
11.04.2019
Четвъртък
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ДИМЧО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ДИМЧО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на вис...

Цялата обява »
нагоре