Намирате се на официалната страница на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, гр. София - водещо лечебно заведение в нашата страна за профилактика, диагностка и цялостно лечение на пациенти с онкологични заболявания.


Записване за консултация или прием за лечение

 На "Регистратурата" можете да си запишете час за преглед, да получите информация за предпочитан лекар или екип за лечение, както и за условията на избор. На всеки пациент, на който предстои преглед или хоспитализация (постъпване в болницата) се издава "Лична амбулаторна карта" по данни от личната му карта.

Проверка на епикриза или лабораторни резултати

 УСБАЛ по онкология ЕАД София предлага нова електронна услуга. Пациентите на лечебното заведение могат да проверят безплатно епикризата или лабораторните си резултати, както и образните изследвания от всяка точка на света.
Получете своите номер и код за проверка в болницата, след изследвания или лечение.

Актуална информация

Във връзка с епидемията от COVID -19,  обявеното извънредно положение в страната и постъпващи въпроси от пациенти бихме искали да ви уведомим, че болницата работи нормално, като са взети необходимите противоепидемични мерки. Свижданията са забранени, пропусквателният режим е засилен.

Постъпващите в Клиника по медицинска онкология (химиотерапия) се насочват да ползват входа от страната на болничната аптеката (в дясно на централния вход) с цел намаляване на потоците хора в болничните коридори. Пак поради същата причина придружители не се допускат, с изключение за трудноподвижните пациенти изискващи помощ при приемането.

Плановите операции на неонкологично болни са преустановени. В случай, че имате доказано онкологично заболяване, или сериозни основания за такова, което изисква хирургично лечение, решението дали ще бъдете оперирани при настоящите условия зависи от преценка на лекарите до колко отлагане на операцията може да доведе до прогресия на заболяването и влошаване на изгледите за излекуване. Молим Ви не се колебайте да се свържете с вашия лекар в УСБАЛО, който най-добре ще ви осведоми за всеки индивидуален случай. Профилактичните прегледи и рутинни следоперативни консултации на пациенти без оплаквания са преустановени.

Нуждаещите се от лъчелечение го получават своевременно съгласно решенията на съответните онкологични комисии.

На разположение на интересуващите се е нашата форма за Насочваща консултация по документи, за ползването ѝ е необходимо предварително да се запознаете с условията.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Main menu en-GB

Scroll to top