СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 'СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД

 


Намирате се на официалната страница на Специализираната Болница за Активно лечение по Онкология, София - водещо лечебно заведение в нашата страна за профилактика, диагностка и цялостно лечение на пациенти с онкологични заболявания. Гледайте видеоканала ни в .

 

 


В рубриката ще прочетете и видите интервюта с наши специалисти. 

“СПРИ и се прегледай!

Пациентите с покана за тази програма трябва предварително да се запишат на тел. (02)8076-299 от 07:30 - 16:00ч.  

 

Звена за извънболнични прегледи

Отделения и клиники
Функционална д-ка
Торакална клиника вкл. мамология
Рехабилитация
Лъчелечение
Медицински психолог Гинекология
Лаборатория,  Клинична патология
УНГ болести
Нуклеарна медицина Химиотерапия
 "Рентген" -  Образна диагностика
Гастроентерология
Микробиология Урология
Аптека Дерматология (кожни болести)
ТЕЛК Коремна хирургия

Проверка на лабораторни резултати

Национални консултанти Наши дарители

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... повече

Контакти

Адрес: София, ул. "Пловдивско
поле" №6
Тел.: 02 8076-299 от 7:30 до 15ч.
Факс: +3592 872 06 51
За : въпроси
Телефонен указател
Карта