Намирате се на официалната страница на Специализираната Болница за Активно лечение по Онкология, София - водещо лечебно заведение в нашата страна за профилактика, диагностка и цялостно лечение на пациенти с онкологични заболявания. Гледайте видеоканала ни в .


В рубриката ще прочетете и видите интервюта с наши специалисти.


12.09.2014г.

На основание чл.89 от КТ, чл.90 ал.1 и ал.2 от КТ, чл.68 ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за срок от 3 години за следните длъжности:

  1. Началник клиника”Клинична патология”
  2. Началник „Отделение по функционална диагностика на сърдечно-съдовите и белодробни заболявания”
  3. Началник „Отделение по гастроентерология”
  4. Началник „Отделение УНГ болести”
  5. Началник”Операционно отделение”
  6. Началник „Отделение по анестезия, реанимация и интензивно лечение”
  7. Началник отделение „Трансфузионна хематология”
  8. Началник „Клинична лаборатория”
  9. Началник „Микробиология”

(научи повече)

 


Звена за извънболнични прегледи

Отделения и клиники
Функционална д-ка
Торакална клиника вкл. мамология
Рехабилитация
Лъчелечение
Медицински психолог Гинекология
Лаборатория,  Клинична патология
УНГ болести
Нуклеарна медицина Химиотерапия
 "Рентген" -  Образна диагностика
Гастроентерология
Микробиология Урология
Аптека Дерматология (кожни болести)
ТЕЛК Коремна хирургия

Проверка на лабораторни резултати

Национални консултанти Наши дарители

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... повече

Контакти

Адрес: София, ул. "Пловдивско
поле" №6
Тел.: 02 8076-299 от 7:30 до 15ч.
Факс: +3592 872 06 51
За : въпроси
Телефонен указател
Карта