Начало > Научни дейности > Научно-изследователска и учебна дейност

Научно-изследователска и учебна дейност

 

Направление научно-изследователска и учебна дейност

  • Ръководител направление: Проф. Д-р Румен Балански

Отдел Научна информация и учебна дейност

  • Експерт обучение и квалификация: г-жа Елена Христова

Отдел Научно-изследователски лаборатории

  • Завеждащ научна лаборатория: Проф. Румен Балански

 


 

Заповед за атестиране на академичния състав: (*.pdf)

Доклад и протокол от атестирането: (*.pdf)

Атестационна карта: (*.pdf)

 


 

Заповед за вътрешен одит на докторантската програма за периода 2012 - 2016 година: (*.pdf)

Доклад и протокол от одита: (*.pdf)