Начало > За пациенти > ТЕЛК

Трудово-екпертна лекарска комисия

 

Разкритата към СБАЛО ЕАД териториална експертно-лекарска комисия е единствената в България специализирана ТЕЛК за онкологично болни. Всички работещи в нея са висококвалифицирани лекари в областта на онкологията с по две специалности, като задължително имат призната втора специалност по “Онкология”.

Тук се освидетелстват лица с онкологични заболявания с постоянна адресна регистрация от гр. София или с временна адресна регистрация, която трябва да е издадена най-малко три месеца преди подаване на документите, както и болни от страната, лежащи повече от 30 дни в стационар на столично лечебно заведение.

През ТЕЛК на СБАЛО-ЕАД преминават за освидетелстване средно по 20 болни на ден по предварително изготвен график. Поради естеството на заболяванията законноустановеният тримесечен срок от датата на постъпване на документите в ТЕЛК до освидетелстването тук е сведен до 30 дни.

Допълнителна  информация, свързана с дейността на ТЕЛК можете да получите на телефон: (02) 8076 250.

Лекари / Техн. секретар: тел.80-76-284

 

 

Доц. д-р М. Николов - началник 

тел.80-76-250; 284; 280

 

Интервюта на д-р Манаси Николов

 

Д-р Светломира Христова  
Д-р Николай Добрев  
Елена Стаменова  
м.с. Соня Николова