Начало > Структура > Приемно-консултативен блок > Клинична патология > Екип Биопсична с гефрир и аутопсионна

ОТДЕЛЕНИЕ „БИОПСИЧНА С ГЕФРИР И АУТОПСИОННА”
Доц. д-р А. Милев - началник отделение    тел. 8076-309
Лекарски кабинет      тел. 8076-399; 303
Медицински лаборанти    тел. 8076-220

Доц. Д-р А. Милев, д.м. 

Ръководител на Отделение с гефрирна и аутопсионна зала

тел. 8076-309

Д-р Б. Христов
 
 
М. Шаламанова - биолог
Д. Божкова - биолог

  

Лаборантският състав

Ст.лаб. Е.Димитрова, магистър по здравни грижи

Лаборанти

Й.Савова, С.Милушева, Б.Въшина, Г.Тодорова, С.Нешова, Р.Петрова, Й.Христова, Б.Свещникова, Д.Атанасова, Е.Венева, С.Стайкова, Д.Желязков

Техническите сътрудници

М.Белослатинска, И.Стайкова и Е.Войнова -биолог